Việc tìm kiếm đại lý giao dịch trực tuyến  tốt nhất có thể rất gay gắt đối với sự phản đối rất cao. Nhiều đại lý CFD có nhiều chiêu dụ dỗ nhưng đặc biệt hấp dẫn để có được kỷ lục của bạn. Họ sẽ không thực sự sợ hãi khi trao cho bạn một món quà đặc biệt khó bỏ qua như điện thoại di động, thậm chí là các bài tập hướng dẫn miễn phí về trao đổi CFD. Mặc dù vậy, không có gì là miễn phí, vậy mẹo là gì? Sau đây là năm điều bạn phải đặc biệt chú ý ở một đại lý CFD.

1. Xem chính xác số lượng cổ phiếu mà họ sẽ cho bạn nhận vào. Thật tốt là bạn nên có tùy chọn để thực hiện trao đổi cơ sở của các cổ phiếu hàng đầu thông qua người bán CFD của bạn và thậm chí có một số người cung cấp vượt quá 2000 cổ phiếu.

2. Xem họ đang theo mô hình nào: nhà sản xuất thị trường hay cách tiếp cận thị trường ngay lập tức. Cả hai mô hình này đều có những lợi ích và nhược điểm riêng, tuy nhiên thực tế không có mô hình nào lý tưởng.

3. Xem sơ qua giai đoạn môi giới CFD của họ và kiểm tra xem nó có khó làm việc không. Tìm kiếm một công đoạn dễ sử dụng, có rất nhiều công đoạn cần hai tháng chuẩn bị để có thể sẵn sàng cho sản phẩm hoạt động hiệu quả. Nhận một số thông tin về các bài tập hướng dẫn CFD cần thiết cho hoạt động của sản phẩm. Nếu họ không có nó, thì bạn có thể đang đốt cháy hàng đống tiền mặt.

4. Còn về số lượng cổ phiếu mà bạn có thể bán khống. Có một số người trung gian đặc biệt nghiêm khắc về những hạn chế của họ trong việc bán khống, vì vậy lý tưởng nhất là bạn nên xác định chính xác những gì bạn có thể trao đổi và những gì bạn không thể. Người đại diện của bạn phải có một bản tóm tắt về cổ phiếu mà họ cho là bán khống và bạn phải nắm được bản tóm tắt đó.

5. Cuối cùng, hãy xem xét các chi phí mà bạn có thể cần phải chi cho:

– Hoa hồng của đại diện CFD

– Tỷ lệ hỗ trợ

– Chi phí lập trình giai đoạn CFD

– Sự đơn giản của việc lấy thông tin về các cổ phiếu cụ thể

Khi bạn có tất cả năm dữ liệu cơ bản trong tầm tay, thì bây giờ bạn có thể đặt ra các yêu cầu phù hợp và nhận được thông tin bạn thực sự muốn tìm kiếm chuyên gia CFD mà bạn có thể làm việc cùng.